Åsa, konsult inom Credit Administration

Jag som arbetar med Credit Administration heter Åsa Wilk.I bagaget har jag över 13 års erfarenhet från att arbeta med krediter och kreditrelaterade produkter så som betalningar,  arbete med limiter och kreditbeslut. Närmast kommer jag från Handelsbanken Capital Markets, där jag arbetade med credit administration i deras Agency Team. I min kundstock ingick norra europas största projektfinansiering. Dessutom har jag arbetat med bland annat fastighetskrediter, förvärvsfinansieringar och exportfinansieringar.
IMG_1719