Kreditadministration eller Credit Administration

I de stora och komplexa krediternas värld och språk är det engelska ordet Credit Administration ett begrepp. Det handlar om hur en kredit följs upp under hela dess livstid. Kreditavtalet utgör manualen för hur uppföljningen ska gå till. Som kreditgivare tar man på sig stora och potentiellt mycket kostsamma risker om man inte har en bra och effektiv kreditadministration. Kredittagaren å sin sida tar också på sig risker men framförallt förbrukar förtroendet hos sina kreditgivare om kreditadministrationen inte fungerar.

Team Wilk AB erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom detta område, som alla på olika sätt kokar ner till att våra kunder minskar sina risker och tjänar pengar på att lära sig hantera sina krediter på ett effektivt sätt. Exempel på krediter där Team Wilk AB kan hjälpa till och göra skillnad är; projektfinansieringar, förvärvsfinansieringar, exportfinansieringar, andra syndikerade krediter.

Vi kan hjälpa dig i följande olika roller:

  • Projektledning för att styra upp de administrativa rutinerna kring krediter på ditt företag.
  • Utbildning i den dagliga kredithanteringen.
  • Rådgivning i en specifik kredit eller kredittyp
  • Konferenser, Event och Nätverk rörande komplexa finansieringar och administration av dessa.

 


Åsa Wilk

Åsa Wilk, VD
Specialistkompetens: komplexa finansieringar
Telefon: 0722-53 35 35
bla bla bla

Top