Mer om kursen i förvärvsfinansieringar

Kursen riktar sig till:

Du som arbetar på bank, med komplexa och strukturerade krediter, har nu chansen att gå en kurs för att vidareutvecklas vidare inom en del av ditt ditt expertområde – förvärvsfinansieringar. Kursen vänder sig både till dig som är ny på området och till dig som har arbetat med det i flera år. En jurist kommer att hålla i en del av utbildningen och du kommer att få utbyta erfarenheter med kollegor från andra banker.

 

Ur kursinnehållet:

  • Företags- och avtalsstrukturen

Vid en förvärvsfinansiering sätts en viss företagsstruktur upp. Den påverkar sedan avtalsfloran och rapporteringen. Vi kommer gå igenom företagsstrukturen och avtalsfloran, vilken funktion avtalen har och vilka parter som omfattas av dem.

  • Rapporter

En mängd rapporter, certifikat och andra typer av intyg ska utväxlas mellan bank och kund under kreditens löptid. Vi kommer att titta på vilka dessa rapporter och certifikat är och vad vi kan förvänta oss att dessa ska innehålla för information.

  • Varningssystem

Tillsammans tittar vi på vilka olika varningssystem som finns inbyggda i krediten och vad som kan inträffa om vi inte reagerar på dessa.

Genom grupparbete med ett case under kursen kommer teorier och frågeställningar kunna bli mer konkreta.

Mål med kursen

Efter kursen kommer du att ha fått:

  • en ökad förståelse för hur en förvärvsfinansiering är uppbyggd
  • vilken information som ska utbytas mellan banker och kund
  • ökade möjligheter att reagera på ett korrekt och professionellt sätt när kreditens varningssystem “ger signaler”.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Experter

  • En del av kursen kommer hållas av en jurist från Advokatfirman Lindahl, en av Sveriges största advokatbyråer och som utsågs till 2014 års vinnare av Stora Klientpriset, www.lidahl.se. Vår jurist heter Dennis Hansson och han är delägare i Lindahl. Dennis är verksam inom området bank och finans med huvudsaklig inriktning på förvärvsfinansiering och omstruktureringar. Dennis kommer närmast från Linklaters där han var counsel och han har en omfattande erfarenhet från svenska och internationella transaktioner. Dennis har dessutom varit med i – och hållit anföranden under utbildningar för bankpersonal vid tidigare tillfällen och hans pedagogiska förmåga har varit mycket uppskattad.

 

Anmäl dig här senast den 11 maj.


Top