Preliminär agenda för kurs i Förvärvsfinansiering

Kurs i förvärvsfinansieringar

måndagen den 18 maj, 2015

Preliminär Agenda

08:30 – 09:00                   Frukostbuffé

09:00 – 09:30                   Inledning (presentationer, agenda mål och syfte)

09:30 – 10:50                   Kreditens grundelement

10:50 – 11:00                   PAUS

11:00 – 12:00                   Dennis Hansson kommer från advokatbyrån Lindahl och pratar om företagsstrukturen, parter och avtal. Dennis specialistområden inom juridiken är följande; General Banking and Finance, focus on Leveradge Finance, Restructuring & Insolvency

12:00 – 13:00                   LUNCH

13:00 – 14:00                   Rapportfloran

14:00 – 14:30                   Gruppövning kring case

14:30 – 14:50                   FIKA (Fikabuffén är otrolig!)

14:50 – 15:20                   Redovisning av gruppövning

15:20 – 16:30                   Varningssystem och kredittagarens beteende

16:30 – 17:00                   Sammanfattning och utvärdering

 


Top