Appar

Team Wilk tillhandahåller, som komplement till konsulttjänster, även mobil- och webapplikationer.

Vi bygger appar både för specifikt bruk och som fristående lösningar.

Du kan läsa mer om vår fristående applikationer på respektive apps sida.